Gratis verzenden vanaf 20,- (NL)
Bestellen zonder account aan te maken!

Hylke Speerstra,It wrede paradys It ferfolch
It wrede paradys - It ferfolch
Mei tajeften, foto's en nije ferhalen
€ 27.50

24 Bij u in huis op: dinsdag
Dit artikel is aanwezig in onze winkel in Heerenveen
Click & Collect mogelijk


Utwreide werprintinge fan de bestseller It wrede paradys: 150 siden nij wurk: 34 tajeften by de âlde ferhalen, in hânfol nije libbensskiednissen, 32 fotosiden mei bylden fan de fertellers, en skôgingen fan prof. Henry Baron, prof. Douwe Draaisma en dr. Jan Dirk Wassenaar

1999. It boek wie skreaun, it fleach yn trije talen en 25 printingen de wrâld oer, der waard heech fan opjûn. Geert Mak skreau: ‘Je mond valt open, pagina na pagina. Wat een moed en wanhoop! Wat een levens!’ It wie in jiermannich letter, en wat blykte? Guon libbensferhalen hiene in hiel aparte draai nommen. Alde ferhalen wiene noch lang net ôf. En de nije wiene noch net op! Sa’n nij ferhaal is dat fan widner Klaas van der Veen fan de Harkema, dy’t mei syn tsien opgroeiende bern nei it woeste Kanada fan ein jierren fjirtich reizget. Wat in libben! Op de prairy fan Saskatchewan fynt de skriuwer de dan 99 jier âlde frijer fan de fermoarde Ynskje Speerstra fan Sibrandabuorren. Oer tragyk en âlde leafde sprutsen ... En wêr bedarre de jiske fan Wiebe Boersma op wei fan Melbourne nei syn heitelân? Sa ûntbleatsje harren yn It wrede paradys - It ferfolch mear âlde mystearjes. Mei 34 tajeften, in hânfol nije libbensskiednissen, 32 fotosiden mei bylden fan de fertellers, en lêsbere skôgingen fan prof. Henry Baron, prof. Douwe Draaisma en dr. Jan Dirk Wassenaar is dit boek yn elke boekekast it rike sydsulver fan it âlde It wrede paradys.

GebondenTaal / Language : Fries / Western Frisian

Extra informatie:

Hardback
654 pagina's
Met illustraties
April 2010
1342 gram
238 x 177 x 65 mm
EAN: 9789056152383
Uitgeverij Bornmeer

24 Bij u in huis op: dinsdag
Dit artikel is aanwezig in onze winkel in Heerenveen
Click & Collect mogelijk